דרור

מתקן טיפוס לגובה, גשר, ממנו המשתתפים קופצים אל ה"דרור".

מתקן לפעילות אישית, מעודד לחשיבה על "חופש" (דרור).