דרור

מתקן טיפוס לגובה של כ???? מטרים, גשר באורך ????? מטרים, ממנו המשתתפים קופצים אל "דרור".

מתקן לפעילות אישית, מעודד לחשיבה על "חופש" (דרור)