המרכז הארצי לפיתוח מנהיגות מוכר כספק רשמי של משרדי הממשלה:
 
ספק יחיד של משרד החינוך - מס' ספק 514701028
ספק מורשה של משרד הבטחון - מס' ספק 11009524