"רק לעלות" - תכנית הכנה לשירות משמעותי

עיקר התכנית הוא לעודד את המשתתפים לבירור פנימי עצמי לגבי ייעודם בחייהם, בלמידה על רוח המנהיגות התנכ"ית, וכן ביישום של העקרונות הערכיים בחייהם האישיים.

מטרת התכנית:

  • לגלות את הכוח הפנימי הייחודי של כל משתתף באמצעות סביבת למידה חווייתית.
  • העצמה אישית והעצמה קבוצתית.
  • לזהות "מטרות בחיים" באמצעות חיבור לסיפור התנכ"י.
  • לשבור את "תקרת הזכוכית": מה אני יכול לעשות יותר למען עצמי, למען הקהילה ולמען המדינה.