מספר מתקנים בגובה נמוך, המתאגדים למסלול לפיתוח עבודת צוות, המסייע לבחינת עקרונות ולגיבוש קבוצתי, כמעט לכל סוגי האכלוסיה. המשתתפים מפתחים מיומנות כגון הקשבה, מנהיגות, תכנון,תקשורת והפקת לקחים בעת ביצוע משימות.