מגדל טיפוס המתנשא לגובה של 17 מטר ומספק אתגר וחוויה. המגדל האלפיני כולל מסלולי טיפוס בעלי דרגות קושי ויוזמות טיפוס משתנות.

מגוון הנושאים אותם ניתן לקדם במתקן:

  • שיתוף פעולה
  • בטחון עצמי
  • סוגי מנהיגות: מכוונת אנשים, מכוונת מטרה
  • איתור סגנון המנהיגות האישי של המשתתפים
  • מתן אמון באחר
  • נשיאה באחריות
  • אמפטיה
  • הצבת מטרה
  • קביעת יעדים לשם השגת המטרה